Introduce company

Xuân Thu Trade Join stock Company

Xuân Thu Trade Join stock Company

Xuan Thu JSC was founded in 2001. Up to now, there are two mills running. The first mill mainly produces 100pct Polyester yarn, TC 83/17, TC 65/35 with 17,000 spindles. There are 18,000 spindles with main products are 100pct Cotton carded yarn and combed yarn at the second mill. We are planning to run the third mill with 26,000 spindles 100pct Cotton carded yarn, combed yarn and compact yarn in the end of 2018.,...

Đọc thêm

Viện Dệt May hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ

Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN) cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH & CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên (HSSV) say mê nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH & CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ KH & CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật KH & CN năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII vào ngày 18/6/2013, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày KH&CN Việt Nam.

Read more: Viện Dệt May hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ