Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần SXKD xuất nhập khẩu Xuân Thu

Công ty cổ phần SXKD xuất nhập khẩu Xuân Thu

Công ty cổ phần SXKD xuất nhập khẩu Xuân Thu được thành lập từ năm 2001, cho đến nay Công ty đã có 2 nhà máy đang hoạt động ổn định. Nhà máy 1 với 1,7 vạn cọc sợi sản xuất 100% sợi Polyester, TC 83/17, TC 65/35. Nhà máy 2 với 1,8 vạn cọc sợi sản xuất 100% sợi cotton chải thô ,chải kỹ . Dự kiến đến cuối năm 2018 công ty sẽ đưa nhà máy 3 đi vào hoạt động với quy mô 2,6 vạn cọc sợi sản xuất 100% sợi cotton chải thô ,chải kỹ, compac. Với bề dày trên 16 năm kinh nghiệm ....

Đọc thêm

Sản phẩm mới

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

bla bla bla bla 123 bla bla bla bla bla 123 bla bla bla bla bla 123 bla bla bla bla bla 123 bla bla bla bla bla 123 bla