Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN) cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH & CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên (HSSV) say mê nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH & CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ KH & CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật KH & CN năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII vào ngày 18/6/2013, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày KH&CN Việt Nam.

Sở dĩ Quốc hội chọn ngày 18/5 là ngày KH & CN Việt Nam là vì ngày này gắn với một sự kiện lịch sử. Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo. Bác nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói ngắn gọn này, Bác đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của KH & CN.

Trên thế giới, hầu hết các nước phát triển đều có Ngày khoa học hoặc Tuần khoa học quốc gia. Ở Mỹ có Ngày khoa học quốc gia trẻ cách đây hơn 100 năm. Ở Úc có Tuần lễ khoa học quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998,… Các sự kiện như vậy đã thu hút hàng triệu người tham gia với hàng nghìn hoạt động được diễn ra.

 

Năm nay là năm thứ tư Viện Dệt May tổ chức Ngày KH & CN, không chỉ như “liều thuốc” kích thích tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm khoa học mà còn góp phần lan tỏa không khí đổi mới trong tư duy làm khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ của Viện trong việc nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài sản xuất các sản phẩm dệt may thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao khi xuất khẩu, … nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành Dệt May Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh
skype_id
0905 98 2011
0905 98 2011